Loading…

Försäljnings- och leveransvillkor for Tix.se

#Allmänt
-Tix säljer biljetter för den ansvariga arenans/arrangörens räkning. Alla frågor om, eller anspråk p g a, evenemangen och dess genomförande skall riktas till arenan/arrangören. Specifika villkor för arena/arrangör framgår av biljetten eller orderbekräftelsen. Köpeavtalet är underkastat rättsreglerna i svensk lagstiftning. Avtalet är bindande för båda parter först när Tix har registrerat och mottagit betalning. Tix och den ansvariga arenan/arrangörer får lov att kommunicera digitalt med biljettköparen via e-post, SMS samt push-notiser.
#Betalning
-All kommunikation mellan dig och Tix.se sker i krypterad form. Kortinformation skickas direkt till kortleverantören och sparas inte av Tix.se.
#Leveransavgift
-Om du väljer att få din order levererad per post framgår eventuell leveransavgift i köpprocessen. Leveransavgift återbetalas ej vid inställt evenemang.
#Biljetten
-Biljetten ger dig tillgång till det evenemang som biljetten avser så länge streckkoden är giltig och läsbar. Biljetter eller produkter som annullerats är inte giltiga. Biljetten kan inte kopieras eller på annat sätt användas fler gånger än en. Biljetten får överlåtas till annan person såvida det inte framgår tydligt på hemsidan och/eller biljetten att den är personlig.
-Biljetter får inte vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Tix och/eller den ansvariga arenan/arrangören. Om denna bestämmelse överträds har Tix rätt att annullera biljetten/biljetterna.
#Förlust
-Om du tappar dina biljetter innan evenemanget hänvisar vi dig kontakta den ansvariga arenan/arrangören.
#Återbetalning
-Tix ansvarar inte för återbetalning i samband med inställt evenemang utan hänvisar till ansvarig arrangör/arena. Köpt biljett kan inte återlösas eller bytas mot annan biljett. Observera att biljett som betalats direkt vid bokningstillfället betraktas som köpt.
-Distansavtalslagen gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter.
#Inställt evenemang
-Du ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. Ett evenemang anses vara inställt om evenemanget inte alls genomförs. Ändringar i repertoaren, ändrat datum, delvis genomfört evenemang och liknande utgör inte ett inställt evenemang. I händelse av inställt eller flyttat evenemang hänvisas du att kontakta ansvarig arena/arrangör som ansvarar för frågor om återlösen av biljetter.
#Reklamation
-Alla former av reklamation som rör evenemanget ska riktas direkt till arrangören. Om du är missnöjd med något i samband med ditt biljettköp är du välkommen att kontakta Tix på kundservice@tix.se eller via telefon 031 - 57 40 40.
#Förbehåll
-Tix förbehåller sig för eventuella fel gällande priser och slutsålda evenemang.Tix förbehåller sig rätten att ändra platstilldelningen inom samma priskategori samt att flytta bokningen till annan kategori mot att eventuell prisskillnad betalas ut till kunden.Tix förbehåller sig rätten att annullera utfärdade biljetter mot återbetalning av biljettens pris samt avgifter.
#Sekretess, säkerhet & personuppgifter
-I samband med din beställning godkänner du att Tix och den ansvariga arenans/arrangörens lagrar och använder dina uppgifter. Det gör vi för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Tix eller den ansvariga arenans/arrangörens kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du på begäran, en gång per år, rätt att få del av den information vi har registrerat om dig. Vi förbehåller oss rätten att använda dina e-post för skick marknadsföring och nyhetsbrev.
#Tillämplig lag
-Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.