Tix.se

Event info

Niklas Willén, dirigent
Göteborg Wind Orchestra

Vilka var dom svenska romantikerna och klarade dom sig i konkurrensen med omvärlden? Var det en period som hamnade i skymundan av den internationella musiken eller var det en viktig era i den svenska historien?

En del svar på dessa frågor hoppas vi kunna ge svar på när vår konstnärlige ledare och chefdirigent Niklas Willén skickligt navigerar i den svenska romantiska musiken med några av de största och mest folkkära komponisterna. Det blir en kväll med både storslagen musik men även solistiska inslag från GWO:s musiker som målar upp musikaliska konstverk i Tor Aulins Fyra akvareller.

Ur repertoaren
Wilhelm Stenhammar Mellanspel ur Sången
Wilhelm Peterson-Berger ur Symfoni nr. 4
Kurt Atterberg De fåvitska jungfrurna
Hugo Alfvén Festuvertyr op. 29
Tor Aulin Fyra akvareller