Loading…

Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. Inledning

I denna personuppgiftspolicy (”Policy”) beskriver Louis De Geer Konsert & Kongress (”Louis De Geer”, ”Vi”, eller ”Oss”) användning av dina personuppgifter vid användning av Tjänsten, såsom Tjänsten är definierad genom våra Villkor. Vi ber dig notera att andra villkor kan gälla för annan kontakt med Oss, såsom t.ex. om du ansöker om en tjänst hos Oss.

Personuppgiftsansvar
Louis De Geer är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna
webbplats, e-post och i behandlingar som drivs inom företaget. Ägare är Rådhus AB. Kontakt
angående vår personuppgiftshantering sker via info@ldgab.se. Det finns även ett Dataskyddsombud, som heter Pontus Nibblén som kan kontaktas via: pontus.nibblen@ldgab.se

2. Samtycke till vår personuppgiftsbehandling

Genom att du använder Tjänsten samtycker du till Vår personuppgiftsbehandling såsom den beskrivs i denna Policy.
Om du inte vill att Vi ska behandla dina personuppgifter kan du ta kontakt med oss per e-post. Du hittar vår kontaktadress nedan under punkten 17.

3. Särskilt information till dig som är yngre än 18 år

Om du är yngre än 18 år vill vi att du läser denna Policy extra noggrant. Det är mycket viktigt att du
förstår vad vi gör med dina personuppgifter.
Om du tycker att denna Policy är svår så vill vi att du ber om hjälp att förstå. Du kan t.ex. prata med dina föräldrar eller någon annan vuxen. Du kan också ringa oss på telefon så berättar vi mer. Du hittar vårt telefonnummer längre ner, under punkten 17.
Genom att använda Tjänsten (t.ex. genom att köpa biljett på vår hemsida) så godkänner du att vi
behandlar dina personuppgifter (t.ex. din e-postadress) på sådant sätt som vi beskriver i denna Policy.
Om du är yngre än 13 år vill vi inte att du använder våra Tjänster utan dina föräldrars godkännande.

4. Vi ansvarar för dina personuppgifter

Louis De Geer bestämmer ändamål (syfte) och medel för behandlingen av de personuppgifterna
som samlas in i anslutning till din användning av Tjänsten. Det betyder att det är Louis De Geer
som är personuppgiftsansvarig för denna behandling, oavsett om den sker direkt genom oss, eller
genom någon av våra underleverantörer (t.ex. vår underleverantör för E-handeln).

5. Var dina personuppgifter behandlas

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina
personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

6. Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in dina personuppgifter t.ex. när du köper biljetter i vår E-handel, surfar på vår hemsida, kontaktar vår biljettkassa, eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
De personuppgifter som vi behandlar innefattar framför allt:

7. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

Behandlingen i punkten 1 och 2 ovan baseras på att vi har, eller håller på att sluta, ett avtal med dig om köp och leverans av evenemang, tjänster eller produkter (t.ex. biljetter). Behandlingen i punkt 3-5 ovan baseras på ditt samtycke.

8. Särskilt om vissa kontaktlistor

I anslutning till Tjänsten och våra olika evenemang kan vi ibland sätta samman listor med
kontaktuppgifter till personer som vi tror är intresserade av att få information och inbjudningar från oss.
Denna begränsade personuppgiftsbehandling genomför vi eftersom vi tror att dessa personer vill bli
kontaktade med denna information, och det finns ett värde i att vi kan meddela dessa personer våra
olika budskap. Om du märker att du finns med på någon av dessa listor, men inte vill bli kontaktad av
oss så är du självklart välkommen att kontakt oss på nedan mailadress, så tar vi bort ditt namn från listan.

9. Nyhetsbrev

Genom Tjänsten kommer har du möjlighet att teckna dig för vårt e-postnyhetsbrev med information om våra olika evenemang och andra händelser som vi tror du är intresserad av. Ibland kommer nyhetsbrevet även innehålla information om våra samarbetspartners olika evenemang.
Du kan alltid avregistrera dig från att få fler nyhetsbrev genom att kontakta oss per mail, eller genom att följa den länk för avregistrering som du hittar i varje nyhetsbrev.

10. Bilder

Det förekommer att vi tar bilder i samband med olika evenemang hos Oss. Om du medverkar på en bild på vår hemsida eller i sociala medier och önskar att den bilden ska bli borttagen, vänligen
kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längre ner i det här dokumentet.

11. Utlämnande av personuppgifter till annan

Vi delar endast dina personuppgifter med eventuella underleverantörer (s.k. personuppgiftsbiträden) som Vi anlitar för att uppnå de ändamål som vi anger i denna Policy.
Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan mottagare än våra personuppgiftsbiträden (ett
personuppgiftsbiträde är till exempel de verktyg vi använder för att kunna skicka brev till dig).

12. Dina rättigheter

Du har flera olika lagstadgade rättigheter att påverka vår behandling av dina personuppgifter. I detta
avsnitt beskriver vi dessa rättigheter. Eftersom lagstiftningen utvecklas successivt så kan du ha, eller få, ytterligare rättigheter att påverka vår personuppgiftsbehandling. Vi försöker hålla vår Policy uppdaterad, men alldeles oavsett, så har du alltid rätt att ställa de krav som aktuella lagar skapar för dig.

Rätt till information. Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära information om de
personuppgifter Vi behandlar om dig.
Rätt till rättelse. Du har rätt att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter om dig (t.ex. om du byter e-postadress).
Rätt att återkalla ditt samtycke/ditt godkännande. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till den
personuppgiftsbehandling som Vi genomför baserat på samtycke. Obs: om Vi behöver behandla
personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller om Vi har en laglig skyldighet att behandla
personuppgifter så kan vi inte radera personuppgifterna.
Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få ut de personuppgifter som Vi behandlar om dig (Rätten till
dataportabilitet).
Rätt att lämna in klagomål hos tillsynsmyndighet. Om du är missnöjd med vår personuppgiftsbehandling kan du anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen).
Rätten att bli bortglömd. Du har rätt att begära att Vi raderar dina personuppgifter. Om Vi har en laglig skyldighet att behandla personuppgifter så kan vi inte radera dina personuppgifter.
Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling. I vissa fall kan du begära att vi begränsar vår
personuppgiftsbehandling, såsom t.ex. om du anser att vår intresseavvägning inte är korrekt och Vi
behöver utreda detta närmare. Under denna utredning har du rätt att begära att vi avstår från att
behandla dina personuppgifter. Andra situationer då du har rätt att begära sådan begränsad behandling är då Vi behöver utreda om dina personuppgifter är korrekta, om personuppgifts-behandlingen är olaglig (men du vill inte radera behandlingen, utan endast begränsa den), eller om du behöver uppgifterna för att fastställa ett rättsligt anspråk.
Du utövar dessa rättigheter genom att ta kontakt med oss per e-post (adress nedan). För att lämna in
klagomål till tillsynsmyndighet hänvisar vi dig till tillsynsmyndigheten ifråga.

13. Vilka som har tillgång till dina personuppgifter

Det är enbart Louis De Geer och våra personuppgiftsbiträden som har tillgång till dina personuppgifter.

14. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. Om du har ytterligare frågor om vilka säkerhetsåtgärder vi utgör så är du välkommen att ta kontakt med Oss.

15. Cookies

En s.k. cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Vi använder cookies för att förbättra och förenkla din användning av Tjänsten (t.ex. spara dina valda prefenser eller generell analys av besökares beteende vid användningen av Tjänsten).
Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies
sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader.
Sessionscookies sparas tillfälligt och försvinner när du stänger webbläsaren efter din användning av
Tjänsten.
Du kan enkelt radera eller begränsa användningen av cookies genom att justera dina
webbläsarinställningar. För detaljerade instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, vänligen kontakta det företag som distribuerar din webbläsare, såsom t.ex. Google för webbläsaren Chrome.
Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner i Tjänsten.

16. Länkar

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som Vi inte har kontroll över. Vi vill uppmärksamma dig på att Vi inte ansvarar för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser.

17. Övrigt

Vi genomför inget automatiserat beslutsfattande baserat på de personuppgifter vi samlar in om dig.

18. Personuppgiftsansvarig

Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB
Organisationsnummer: 556486–3198
Postadress
Dalsgatan 15
602 32 Norrköping
E-postadresser
Administration: info@ldgab.se
Biljettkassan: biljett@ldgab.se
Telefonnummer
Biljettkassan 011-15 51 00
Dataskyddsombud
Vårt Dataskyddsombud heter Pontus Nibblén. Han kan kontaktas via: pontus.nibblen@ldgab.se

19. Uppdatering av Policy

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst justera vår personuppgiftsbehandling. Innan vi genomför
sådana ändringar kommer vi ge dig information om i) ändringarna och vad de innebär för dig, och ii)
tidpunkt när dessa ändringar träder ikraft. För väsentliga justeringar kommer vi dessutom inhämta ditt uttryckliga godkännande.

20. Versionshistorik

Denna version av Policyn är version 2021:1.