Tix.se

Evenemangsinformation

Förtvivlan och hopp. Mörker och ljus. Fasa och förtröstan. En konsert där Vocal Art Ensemble, Rythm Art Duo och en skådespelare framför en rad verk som på olika sätt speglar de känslor många av oss bär på i en orolig tid.

Det är en kraftfull, vacker och gripande protest mot våld och övergrepp. Och samtidigt ett uttryck för en obruten tro på vår förmåga till medmänsklighet och vilja att göra gott. En kontemplativ, innerlig upplevelse med starka röster och gripande texter. Två av verken framförs här för allra första gången inför publik.

Vocal Art Ensemble (tidigare Pro Musica) har varit en stark röst i den svenska och internationella körvärlden i årtionden – alltid nyfiken och engagerad. Deras koppling till Göteborg är stark, senaste albumet spelades in i Örgryte Nya Kyrka:


MacMillan A Child's Prayer

Rybø God's Great Dust Storm

Hagen Nytt verk (uruppförande)

Yngwe In State of Emergency

Álvarez Lacrymosa ur Requiem Osún

Wainwright Agnus Dei/Breathing

Kruse Mulighetens skapning

Maniano
Lux Aeterna


Vocal Art Ensemble

Jan Yngwe dirigent

Anci Hjulström regissör

Rhythm Art Duo slagverk