Tix.se

Evenemangsinformation

Pacifisten Benjamin Britten skrev Sinfonia da requiem som ett uttryck för sitt motstånd mot 1900-talets andra världskrig. Mitt i allt mörker förmedlar optimisten Britten ändå en känsla av hopp. När Brittens stora tonsättaridol, Ludwig van Beethoven, uruppförde sin Symfoni nr 7 var det vid en konsert som hedrade skadade och stupade soldater i Napoleonkrigen.