Tix.se

Evenemangsinformation

Två duvor förekommer under konserten. Skogsduvan är bärare av illavarslande omen i både Dvoráks vackra men sorgliga tondikt Die Waldtaube och i Lied der Waldtaube ur Schönbergs majestätiska Gurre-Lieder.  Duvor är ju även ett återkommande emotionellt tema i förälskelsen som tillstånd. Schönbergs Verklärte Nacht lär ha kommit till i samband med Schönbergs förälskelse i systern till sin gode vän och musiklärare Alexander von Zemlinsky.