Tix.se

Evenemangsinformation

INSTÄLLT

En dråplig glesbygdsfars av
Adde Malmberg
I centrum av det lilla samhället finns en
bygdegård där alla samlas. Idrottsklubben,
Kennelklubben, Kyrkans barntimme,
Unga Örnar, Motorcykelklubben och
så förstås Hembygdsföreningen. Alla
har sina lokaler i bygdegården och alla
är medlemmar i varandras föreningar,
vilket gynnar alla eftersom föreningarna
får bidrag efter hur många medlemmar
de har. Ett bra system ända tills de en
dag får ett besök från Hembygdsföreningarnas
Riksförbund. Den oväntat
uppdykande representanten sätter igång
en serie av händelser som ingen hade
kunnat förutse. Medverkande: Sofia
Bach, Anna Carlson, Siw Erixon, Henrik
Johansson, Sofia Rönnegård och Daniel
Träff. Föreställningen syntolkas.
STORA SALEN
Lördag 28 mars 19.00
325 kr / 2 tim 20 min / Paus / Flex, Teater
Arrangeras i samarbete med
Vara Riksteaterförening