Tix.se

Evenemangsinformation

Han har många namn. Don Giovanni. Don Juan. Casanova.

Evigt på jakt efter nya erövringar. Ständigt i rörelse. En erövring – sedan vidare. Hur skulle tillvaron kunna te sig om man helt enkelt vägrar att ta ansvar för sina handlingar och går igenom livet endast styrd av stundens impulser och lustar? Vem – och vad - blir man då? Hur länge är det kul att vara hedonist egentligen?

Mozarts Don Giovanni, som i Erik Lindegrens klassiska översättning bär sitt spanska namn Don Juan, är trots (eller kanske på grund av) alla sina erövringar, ensam. För ingen - inte ens den passionerade Donna Elvira som följer honom land och rike runt - verkar älska honom. Donna Anna, Zerlina, Elviras kammarjungfru, Elvira själv; alla vill de ha hans kärlek. Men om man börjar syna deras drivkrafter är det då kärlek som är målet?

Är betjänten och följeslagaren Leporello den ende som faktiskt älskar och bryr sig om Don Juan? Men som kanske tröttnat på tillvaron som vittne och evig assistent i de alltmer depraverade och overkliga situationer som uppstår i den store förförarens kölvatten. Mozarts och Da Pontes opera börjar precis där – Leporello äntrar scenen, less på att ännu en gång behöva stå på vakt under ett av Don Juans nattliga äventyr. Inget går som planerat, förförelsen avbryts, tumult följer – och här börjar dramat – till Mozarts mästerligt vackra musik!