Tix.se

GWO

Evenemangsinformation
Emil Björklund, dirigent
Göteborg Wind Orchestra
Medverkande studenter från Högskolan för scen och musiks blås- och slagverksstudenter

Fredag 22 april kl 12.15 - 13.15
Sjöströmsalen, Högskolan för scen och musik
Fri entré


Göteborg Wind Orchestra och Högskolan för scen och musiks blås- och slagverksstudenter hälsar välkommen till en lunchkonsert med musik skriven av några av vår tids största tonsättare för blåsorkester.

GWO och blås- och slagverksstudenterna träffas ett par gånger per säsong för att repetera och ge en publik konsert tillsammans. Samarbetet har stor betydelse för båda parter då det är en chans för studenterna att möta professionella musiker i deras yrkesroll samtidigt
som musikerna får föra vidare sitt kunnande till kommande generations yrkesmusiker.

Konserten bygger på musik skriven av tonsättare som i slutet av 1930-talet flydde undan fascismen i Europa och reste till Amerika. Några hamnade i Los Angeles där bland annat Igor Stravinsky, Arnold Schönberg, Darius Milhaud, Ernst Toch, Ernst Krenek, Ingolf Dahl och
Paul Hindemith kom att bekanta sig med varandra.

Dessa tonsättare har alla komponerat verk för blåsorkester som fått stor betydelse för repertoarens utveckling. Dessutom förde de upp blåsmusikens konstnärliga nivå och tyngd och många av dessa verk har blivit stora hörnstenar inom blåsorkesterrepertoaren.

Under deras tid i Los Angeles skrevs några av de mest betydande verken för stor blåsorkester. En musik som ibland längtar till hemlandet och i vissa avseenden beskriver ensamheten av tonsättarlivet i exil. Här kan en vittna om musikens sammansvetsande kraft genom svåra tider.