Tix.se

Evenemangsinformation
Av David Greig

Av vad består ett samhälle? Vem är innanför och vem är utanför? Vilka är inbjudna i gemenskapen och vilka blir utestängda?
Kim, en samhällsengagerad präst i en mindre församling får hela sin världsbild omkullkastad när hans kyrkokör blir måltavla för en masskjutning. Förövaren är en ung man med nationalistiska och rasistiska åsikter. Prästen överlever massakern men uppfylls av vrede, ett djupt hämndbegär och en desperat önskan av att försöka begripa det ofattbara.
”Tänk om hemska saker bara händer?” undrar Kims flickvän. Att ens försöka förstå våldets mekanismer är kanske lönlöst?
Kim försöker. Han intervjuar en psykiater, förövarens pappa, pojkens klasskamrat, en högernationalistisk politiker, en journalist. Han blir som besatt av pojken. Istället för att få en kula i kroppen får han sitt innersta – hela sin tankevärld - invaderad av förövaren.
Kören, ständigt närvarande till minne av de som dödats, på samma gång ett samhälle i miniatyr som uthärdar allt det fasansfulla.

- Det är svårt att beskriva, berätta, gestalta våra föreställningar om våld och ondska. De är – som prästen själv – fyllda av ärligt tvivel över oss själva, på vad vi menar med gemenskap och vad vi menar med ett samhälle. Vår hjälplöshet inför det oväntade, oönskade. Det gränslösa våldet. När kören sjunger, genererar berättelsen till slut en framtidstro bortanför det fasansfulla, det obegripliga. En tro på människan, på alla människor, säger Kim Lantz

Översättning och regi: Kim Lantz 

Prästen: Kim Bredefeldt

Pojken: Robert Söderberg 

Premiär i Biskopsgårdens kyrka den 11 maj 2019 


Föreställningen Kören är ett amatörteaterprojekt och ett samarbete mellan Folkteatern Göteborg, Lundby församling och Unga Folkteatern.